Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2020» у номінації  зарубіжна література на Тернопіллі

 

Якщо у вас є план на рік – садіть рис.
Якщо у вас план на десятиліття – садіть дерева.
Якщо у вас план на все життя – навчайте дітей
Конфуцій

Три дні 26 грудня 2019 року та 2 - 3 лютого 2020 року у Тернопільському ОКІППО відбувався відбірковий етап всеукраїнського конкурсу  «Учитель року - 2020» у номінації  зарубіжна література. Учасники: 13 креативних і  творчих учителів Тернопільщини: Бакалець Олена Іванівна, Гончар Наталія Володимирівна, Горіневська Тетяна Володимирівна, Дерманська Наталія Михайлівна, Желізко Юлія Вікторівна, ,Кучер Надія Романівна, Марчук-Подкуйко Іванна Олександрівна, Матус Наталія Володимирівна, Середюк Тарас Степанович, ,Сименчук Лілія Богданівна, Тиліщак Світлана Петрівна, Хоміцька Ольга Василівна, Цюх Оксана Андріївна переконали філологічну вчительську громаду, що людина, яка вміє відповідально мислити, творчо і відповідально діє.      Журі конкурсу Сергуніна Т.О., кандидат філологічних наук, методист ТОКІППО, Дячок С.О., кандидат філософських наук, викладач Чортківського економічного коледжу, фіналіст всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації зарубіжна література, Голяс С. Є., учитель – методист, фіналіст всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації зарубіжна література, Демида О.Р., методист Тернопільського РМК, Савончак Р.Г., методист Теребовлянського РМК були захоплені високим професіоналізмом, духовною культурою,  шаною до наукових знань учасників конкурсу                Учителі зарубіжної літератури на конкурсі запропонували членам журі надзвичайно цікаву подорож у Країну методичних знахідок; розкрили технологію ефективного пошуку сильного рішення для будь – якої фахової та методичної проблеми.

Література - це стан душі. Саме ці слова можуть вказати на головну рису характеру усіх учасників цього конкурсу. Цікаві знахідки, наукові і методичні відкриття пропонували педагогічному загалу учасники конкурсу. Педагогічна ідея вчителя зарубіжної літератури Ангелівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Тернопільського району «Компетентнісний підхід у викладанні зарубіжної літератури з метою формування грамотного читача й творчої особистості в умовах інноваційного простору». Педагог вдало здійснює міжпредметні зв’язки із  вивченням учнями німецької мови, образотворчого мистецтва, історії, географії, музичного мистецтва. Такі інтегровані уроки забезпечують формування ключових  та предметних компетентностей у вивченні зарубіжної літератури.

 Бакалець Олена Іванівна, учитель Хмелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Теребовлянського району у своїй педагогічній діяльності надає перевагу інтерактивним технологіям навчання, оскільки основним завданням сучасної освіти вбачає формування в школярів умінь вирішувати складні життєві проблеми, порівнювати альтернативні точки зору, приймати правильні рішення, тобто це означатиме, що учні вміють критично мислити. Методична проблема вчителя «Розвиток критичного мислення з елементами біоадекватики» є актуальною для сучасної методики. Учитель формує вміння учнів користуватися словом, проникати у психологічні глибини характерів літературних героїв і їх мислення, відтак глибше розуміти психологію інших людей, їх дії і вчинки.

Матус Наталя Василівна учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Бережанської гімназії ім. Б. Лепкого намагається прищепити учням інтерес не тільки до свого предмету, а й допомагає учням формувати чітку життєву позицію, стимулює до творчості та креативного пошуку. Наталя Василівна відвідує творчі зустрічі з письменниками, презентації їх книг (Андрій Кокотюха, Дарія Корній, Ганна Назарків, Роман Михальчук).  Виступала зі вступним словом про угорську літературу , зокрема Шандора Петефі під час перебування угорської делегації в Бережанах. Учитель працює з програмою Classtime: створює тести, творчі вправи, які використовує для перевірки вивченого матеріалу учнями на уроках словесності.

Горіневська Тетяна Володимирівна, учитель зарубіжної В. Дедеркальської ЗОШ І – ІІІ ступенів вміло використовує нові педагогічні технології, виявляючи власну творчу активність, пошук шляхів і методів навчання, вчителька максимально розкриває потенціал кожного учня, ініціює процес самореалізації учнів у контексті літератури, добивається високих показників в роботі. Її вихованці впродовж останніх десяти років щорічні учасники і переможці гри «Sunflower». Під керівництвом Тетяни Володимирівни в школі функціонує драматичний театр, неодноразовий переможець обласних конкурсів театрального мистецтва.

Желізко Юлія Вікторівна, учитель зарубіжної літератури Тернопільської ЗОШ І - ІІІ ступенів №24 працює над реалізацією методичної проблеми: «Неосферна педагогіка як інструмент формування ключових компетентностей школяра на уроках зарубіжної літератури». Учитель - учасниця Дванадцятих педагогічних читань  у Києві, ІУ Фестивалю гуманної педагогіки «Сім’я- лоно культури людства» у Львові. Юлія Володимирівна у 2019 році була учасницею програми молодіжного обміну Erasmus+, тренінгу «Uni-verse-an-integral lifepractice» (м. Рига. Латвія)., делегатом У Всеукраїнського педагогічного конгресу «Рідна школа». Творча, ініціативна, прагне до самовдосконалення, до постійного пошуку нових знань.

Марчук-Подкуйко Іванна Олександрівна, учитель Шумського ліцею вдало використовує педагогічні технології особистісно зорієнтованого навчання, критичного мислення. Вчитель активно впроваджує хмарні технології в освітній процес, а саме «Використання Google Classroom для організації високо технологічного навчання», має досвід із використання Кейс – технології на уроках зарубіжної літератури. Іванна Олександрівна впроваджує у сьогодення для своїх вихованців компетентності Нової української школи, які укладаються літературною освітою: спілкування  державною українською мовою, загальнокультурна компетентність.

Цюх Оксана Андріївна, вчитель зарубіжної літератури Верещаківської філії Вишгородського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лановецької районної ради працює над проблемою «Формування загальнолюдських цінностей в учнів на уроках зарубіжної літератури засобами технології критичного мислення». Майстерно володіє вмінням утримувати увагу учнів, цікаво будувати вивчення програмового матеріалу, формувати ключові і предметні компетентності. Учитель є активним учасником проектів «Вчительська десятка», «Фантастична п’ятірка» на сайті «Всеосвіта».

Кучер Надія Романівна, учитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І –ІІІ ступенів №1 працює над методичною проблемою «Розвиток творчих  здібностей учнів на уроках словесності в контексті особистісно орієнтованого навчання». В освітній діяльності педагог використовує методи компетентнісно - орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Диференційований та індивідуальний підхід  до учнів - одна з головних засад діяльності. Надія Романівна значну увагу приділяє використанню інформаційно - комунікативних технологій, застосовує програмні педагогічні засоби, власні розробки уроків, презентації  Педагог Кучер - учасник  форуму педагогічних ідей, де представила досвід роботи з теми «Інтерактивні технології навчання і виховання як засіб розвитку креативного мислення учнів».

Тиліщак С.П., учитель зарубіжної літератури Доброводівської ЗОШ І -ІІІ ступенів Шумського району працює над науково - методичною проблемою «Використання інтерактивних прийомів і методів навчання на уроках зарубіжної літератури з метою розвитку пізнавальної активності учнів». За час роботи над педагогічною проблемою у вчителя склалася система роботи у результаті якої в учнів формуються уміння організації та планування пізнавальної діяльності, досвід самостійного набуття нових знань і застосування їх на практиці, володіння прийомами аналізу, самооцінки, прийомами дій у нестандартних ситуаціях; уміння працювати самостійно і у колективі, приймати рішення, творити.

Середюк Тарас Степанович, учитель зарубіжної літератури Заліщицької державної гімназії, на уроках педагог акцентує увагу на підготовці учнівських літературних діалогів, дискусійних ситуацій. Важливу роль учитель зарубіжної літератури надає навчанню учнів розглядати через мистецькі твори етичні, загальнолюдські, моральні, філософські, релігійні проблеми. На уроках літератури педагог акцентує увагу на підготовці учнівських літературних діалогів, дискусійних ситуацій. Тарас Степанович дбає про літературну ерудицію гімназистів; впроваджує ціннісно - орієнтаційні аспекти читання художньої літератури. Педагог залучає учнів до участі у щорічних літературних конкурсах «Перодактиль», «Рим на колесах»; публікує власні вірші у щорічному альмонасі «Освітянська скриня».

Семенчук Лілія Богданівна, учитель зарубіжної літератури Порохівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Бучацького району, майстерно володіє інтерактивними методиками, надає перевагу технології критичного мислення, оскільки основним завданням сучасної освіти вбачає формування у школярів ключових і предметних компетентностей. У своїй повсякденній педагогічній праці надає перевагу проблемному та пошуковому методам навчання. Педагог добре володіє індивідуальними, парними, груповими формами роботи, завдяки чому досягає високого розвитку інтелектуального мислення школярів. Фахова майстерність, довіра та повага до учнів дають змогу Лілії Іванівні проводити уроки на високому професійному рівні.

Хоміцька Ольга Василівна, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів села Олієва Зборівського району, розробила власну методику використання творчих завдань для аналізу школярами програмових художніх творів.  Для розвитку творчої уяви учнів використовує завдання, спрямовані на розвиток фантазії і творчого мислення: скласти усну відповідь від імені письменника, укласти рекламу на прочитаний твір, дати характеристику літературного героя очима літературного критика, взяти інтерв’ю у літературного героя, або письменника, або перекладача літературного твору, продовжити вчительську розповідь про письменника чи літературного героя тощо.

Дерманська Наталія Михайлівна, учитель зрубіжної літератури Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чортківського району, у своїй творчій лабораторії нагромадила досвід використання інформаційно - комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури. Педагог вважає, що мультимедійні засоби (MS Power Point) оживляють теоретичний матеріал, допомагають учителеві створити анімаційний опорний конспект уроку, зобразити в динаміці явище, подію, подати ілюстрації до теми уроку. Робота з програмою Microsoft Publisherактивізує пізнавальну діяльність учнів.

Другий етап всеукраїнського конкурсу «Вчитель року -2020» у номінації зарубіжна література навів на роздуми: ким є учитель у школі? У відносинах «учитель - учень» учитель є лідером. Але ж лідером необхідно стати.       Лідер - це той, хто точно знає, куди і для чого веде. Він - із тих, хто своєю творчою ініціативою, діяльнісним пошуком допомагає формувати особистість школяра і всього колективу. Лідер - це учитель, що володіє високим професіоналізмом, відкритими громадянськими поглядами. Доля і суспільство вибрали вчителя для справи освіти дітей, щоб прийняти на себе велику частину людських бід, радостей, турбот. І саме тому вчитель – категорія моральна. Духовний потенціал вчительства визначає у нашому житті дуже багато. Витоки знань, культури, патріотизму закладаються у свідомості дітей при безпосередній і повсякденній праці вчителя.      Учитель першим приймає на себе всі удари бездуховності, що народжуються у суспільстві; атака нівелювання цінностей проходить з дня у день, і вчителеві наодинці її не подолати, потрібна допомога всього культурного обширу суспільства.   Дивитись і слухати у нас вміють усі, а бачити і чути – не завжди!. Учитель ці дієслова розрізняє і тренує свій дух, щоб саме бачити і чути – і не тільки навколо себе, але й в собі. Тоді й виникає ота магічна мить, на котрій і тримається професія учителя. Проблеми майстерності вчителя, проблеми професійності завжди основні. Справжній вчитель, коли навчає інших, завжди навчається сам. По -перше він перевіряє свої знання, тому що лише при доступному і зрозумілому поясненні іншій людині, можеш бути впевненим , що сам розумієш суть знання. По - друге, коли шукаєш форму чіткого опису того чи іншого питання, часто приходять нові ідеї. По - третє, ті часто наївні запитання, котрі задають учні, виключно стимулюють думку і примушують із абсолютно нової точки зору поглянути на те явище, до якого підходив стандартно. Все це разом допомагає мислити нестандартно. Саме від учителя в значній мірі буде залежати яким моральним принципам у майбутньому надаватиме перевагу учень.

Конкурс відбувся (переможницею конкурсу стала Желізко Юлія Вікторівна учитель Тернопільської ЗОШ І - ІІІ ступенів №24), позаду творчі випробування: тести, практикуми, майстер - класи, зустрічі із учнями тернопільських шкіл №4 і №5, проведені уроки за творчістю Оскара Уайльда, хвилювання, успіхи, поразки, відкриття, нагороди, шанування вчительської праці і подальша потреба ділитись із колегами власними педагогічними здобутками… І все - таки у всіх перепетіях життя домінує істинне переконання Івана Франка: «Вчителем школа стоїть!».

 

Рефлексія на події конкурсу члена журі Дячок Світлани Олександрівни:

15 різноманітних вистав аналізу поезії Віслави Шимборської сьогодні вдалося переглянути, працюючи у складі журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2020". Було трепетно, бо із кожним виступом уявляла себе у да-ле-ко-му 2011 році (то ж бо я була такою конкурсанткою). Враження незабутні. І це лише перший етап. Було цікаво, бо Тернопільщина завжди славилася і славиться (щиро сподіваюся, що так буде і надалі) талановитими майстрами інтерпретації слова. Було тепло, бо кожна/кожний учасниця/учасник бажали веселих і радісних свят у ці передноворічні  дні. Затишному оформленню дійства завдячуємо працівникам Тернопільського обласного  інституту післядипломної педагогічної освіти, зокрема заступниці директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій Ользі  Когут, організаторці роботи у номінації "Зарубіжна література", методисту Лідії Боруцькій, володарці цифр та розрахунків Оксані Мочук, також членкиням журі (із якими комфортно працювати завжди): Руслані Савончак, Ользі Демиді, Світлані Голяс, Тетяні Сергуніній (голові журі). Приємні враження від спілкування із конкурсантками/конкурсантом Тарасом Середюком. Щиро вірю, що вибір п'ятірки найкращих дасть можливість у шаленій боротьбі в лютому 2020 р. без сумніву обрати найталановитішу зірку-словесницю Тернопільщини, яка гідно представить нашу ЗАРУБІЖКУ на ІІІ (заключному) етапі Конкурс Учитель Року